International Harmonization of Rat Nomenclature

Digestive System
Salivary Gland: Glandula Mandibularis; Glandula Parotis; Glandula Sublingualis; Salivary Gland, NOS

Recommendation sources
WHO/IARC/RITA NACAD STP
focus, hypertrophic, basophilic (N)   hypertrophic foci, basophilic (N) basophilic hypertrophic foci
hyperplasia (H) hyperplasia (H) hyperplasia (H)  
adenoma [acinar; mixed; solid; tubular] (B) adenoma [acinar; mixed epithelial type; solid; tubular] (B) adenoma [acinar; mixed epithelial type; solid; tubular] (B) adenoma
adenocarcinoma [acinar; mixed; solid; tubular] (M) adenocarcinoma [acinar; mixed epithelial type; solid; tubular] (M) adenocarcinoma [acinar; mixed epithelial type; solid; tubular] (M) adenocarcinoma
metaplasia, squamous cell [keratinizing; non-keratinizing] (H) metaplasia, squamous cell [keratinizing; non-keratinizing] (H) metaplasia, squamous cell [keratinizing; non-keratinizing] (H)  
carcinoma, squamous cell [keratinizing; non-keratinizing] (M) carcinoma, squamous cell [keratinizing; non-keratinizing] (M) carcinoma, squamous cell [keratinizing; non-keratinizing] (M) squamous cell carcinoma
tumor, mixed, benign (B) tumour, mixed, benign (B) mixed tumor, benign (B)  
tumor, mixed, malignant (M) tumour, mixed, malignant (M) mixed tumor, malignant (M)  

<< Previous
 
Next >>
Last Update: 21-Jun-2000